3 comments

 • Mai Thị Mỹ Tuyên

  Nhớ ra việc gì là làm ngay, để qua 1 ngày là quên luôn

 • Ngô Thị Vân

  Rút được kinh nghiệm trong việc bàn giao và hướng dẫn việc là những cái gì tìm tòi có hơi mất thời gian nhưng giúp bạn nhớ lâu và tìm ra những cái hay trong công việc đó, còn được hướng dẫn thì có thể nhanh nhưng chưa chắc bạn sẽ nhớ lâu hạn chế sự tìm hiểu.
  Ý nghĩa của việc tự tìm hiểu một việc nào đó giúp bạn có trách nhiệm với công việc đó, nhớ lâu và tìm ra những cái hay trên từng công dụng của công việc đó

 • Mai Thị Mỹ Tuyên

  Ghi chú các việc phát sinh trong sổ tay, để trước mặt, làm xong việc nào đánh dấu liền sẽ tránh bị sót việc –> đến cuối ngày nhìn vào sổ tay để cập nhật báo cáo trong file sẽ nhanh chóng và dễ dàng.
  P/S: Nhớ bằng trí sẽ không đảm bảo bằng việc ghi chép ra vì trong ngày có rất nhiều việc phát sinh ngoài kế hoạch mình đã đặt ra ban đầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *