Sách 100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân

Sách 100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân

Sách 100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân giúp chúng ta nghĩ thông suốt về điều mà mình muốn, giúp suy nghĩ tích cực về phương pháp và quan điểm của chúng ta cũng như điều mà chúng ta dự tính đạt được.

 Chúng ta cần tin vào bản thân mình và súc tác động hiện có của mình, Thành công chỉ

đến khi bạn khi biết linh hoạt và thay đổi cách tiếp cận trong từng tình huống cụ thể với những con người cụ thể chứ không phải áp dụng công thức hay nguyên tắc cứng nhắc

Ảnh hưởng cá nhân là nhằm đem lại thành quả. Nỗ lực tạo ảnh hưởng cá nhân của bạn có tài tình đến đâu cũng vô ích nếu không đem lại thành quả. Điểm xuất phát quan trọng cần cân nhắc là thành quả bạn muộn đạt được sau khi xem xét một cách thực tế và táo bạo những gì khả thi.

Cuốn sách dành cho các nhà quản lý và lãnh đạo ở mọi cấp độ, trong mọi tổ chức, ở mọi quốc gia. Cuốn sách cung cấp hàng loạt ý tưởng và những gợi ý tư duy.

Nhà quản lý hoặc lãnh đạo giỏi đều tập trung vào việc phát huy tối đa năng lực nhân viên của mình. Kỹ năng then chốt là khả năng sử dụng một phương pháp huấn luyện hiệu quả để khơi gợi kinh nghiệm và năng lực của những người làm việc cho bạn và cộng tác với bạn. Trong một thế giới biến động nhanh chóng kỹ năng huấn luyện chính là điều kiện tiên quyết căn bản của nhà lãnh đạo và quản lý giỏi.

Sách chia sẽ sự phát triển các kỹ năng huấn luyện và áp dụng hiệu quả để dạt kết quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *