Tiếp Thị Tương Tác

Đây là một cuốn sách rất hay giúp cho 1 doanh nghiệp nhỏ chiến thắng trong một thế giới kết nối mạng xã hội. Có 3 bước lưu ý:

1. Cung cấp trải nghiệm Ái Chà (Wow) để khách hàng nhớ đến bạn với một cảm xúc tích cực.

2. Cách thức để khách hàng lưu giữ liên lạc cho dù qua email hay truyền thông xã hội, họ vẫn vui lòng giữ kết nối với bạn

3. Tương tác với mọi người qua truyền thông xã hội

==> Sách rất hay và phù hợp với Hoàng Nguyễn hiện nay và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, biến truyền thông xã hội thành lợi thế để chiếm được trái tim của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *